E-Mail
E-Mail

Möchten Sie uns schreiben?
E-Mail

Telefon
Telefon

Möchten Sie mit uns sprechen?
0 21 56 / 49 59-0

Misyon Vorlesen

Biz, zihinsel engellilerin sağlığı için sorumluluk üstlenen bir kendine yardım kuruluşuyuz.

Üyelerimiz engelliler ile onların akrabaları, yasal vasileri, hamileri ve arkadaşlarıdır.

Tüm engellilerin aileleriyle birlikte en başından dahil olduğu sosyal bir alan oluşturmak için çaba sarf ediyoruz.

Derneğimiz, hayatlarımızı kendi belirledikleri şekilde tasarlamaları ve toplumsal yaşama etkin olarak dahil olmaları için engellileri
destekler.

İşveren olarak, Lebenshilfe‘nin hedeflerine yönelen ve buna göre hareket eden tam zamanlı ve gönüllü çalışanlar istihdam ederiz.

Engellilerin çıkarlarının hayata geçirilmesi için akrabalar, yasal vasiler ve çalışanlarla birlikte ve bir ortaklık içinde çalışırız.

Birbirimizi destekler ve hedeflerimiz için birlikte uğraş veririz.

Farklı nesillerin birlikteliğini destekler ve koruruz.

Güçlü bir topluluk olarak, toplumsal ve politik alanlarda çıkarlarımızı temsil ederiz.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi (BM Sözleşmesi), Lebenshilfe temel programı ve Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, tüm faaliyetlerimiz için kılavuz niteliğindedir.

Vizyonumuzun hayata geçirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumluyuz:

für das Leitbild Verantwortliche
für das Leitbild Verantwortliche
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen